Välkommen till vårt land

 
Du har nu kommit till Sverige. Det här är svenskarnas land och här gäller svenskarnas regler. Det är inga konstigheter, utan snarare rena självklarheter, som vi nu ber dig att acceptera och respektera.

Du är välkommen hit om du respekterar och accepterar:
- Vår kultur.
- Våra vanor och traditioner.
- Vår flagga.
- Vår nationalsång.
- Vårt liberala och demokratiska statsskick.
- Vårt sekulära och jämställda samhälle.

Genom att till fullo respektera och acceptera ovanstående samt genom att även i övrigt vara lojal med det svenska samhället och på bästa sätt bidraga till dess utveckling kan du också så småningom bli en del av den svenska nationen och få förmånen att kalla dig svensk och kalla Sverige för ditt land.

Om du inte till fullo kan acceptera och respektera ovanstående ber vi dig vänligt men bestämt att snarast lämna vårt land och söka dig någon annanstans där du bättre kan passa in.

Kommentera här: