Låt inte NATO splittra SD

 
Att vi Sverigedemokrater är splittrade i Nato-frågan är ingen hemlighet. Min uppfattning är att ja eller nej till Nato delar partiet i stort sett mitt itu, d.v.s. 50% för och 50% emot.

Jag tror att den enda rimliga vägen i alla fall just nu är att partiet verkar för en folkomröstning i frågan. Allt annat riskerar att skada partiet, men utan att någon nytta produceras vare sig i Natofrågan eller i någon annan fråga.

Nato är en viktig fråga, men den viktigaste frågan just nu är ändå att se till att vi överhuvudtaget har kvar ett land som är värt att försvara. Just nu är det faktiskt allvarligt hotat.


DET HÄR ÄR MIN INSTÄLLNING

Att inte vara med i Nato är lika fel som att inte ha en hemförsäkring, eller att inte försäkra sitt hus eller sin bil. Eller egentligen är det ännu mera fel eftersom det här handlar om att skydda och försäkra det dyraste och det mest värdefulla vi har d.v.s. vårt Sverige och vår frihet.

Jag ser Nato som en ren försäkring och som alla försäkringar har den såväl fördelar som nackdelar. Många SD-anhängare har framhållit risken att vi kan behöva vara med att försvara det för oss avlägsna Turkiet om det skulle bli anfallet.

Ja, så fungerar en försäkring. Man måste vara med och betala för skadereglering för alla, och även sådana man eventuellt ogillar, så länge man har samma försäkringsbolag. Om pedofilen Andersson kör i diket med sin bil eller yxmördaren Svenssons hus brinner ner måste alla som har samma försäkringsbolag vara med och betala för skadorna.
 
En del anser att ett Natomedlemskap skulle innebära att vi tar ställning i "konflikten" mellan Ryssland och USA. Någon sådan konflikt skall och bör inte finnas annat än möjligen just nu med det auktoritära Ryssland under Putin. Skulle en sådan konflikt faktiskt "tvingas fram" och vi skulle tvingas att ta ställning tar jag hellre ställning för det demokratiska USA än för det auktoritära Ryssland.

Nato är inte heller någon förlängd arm för USA, utan är i allt väsentligt en demokratiskt uppbyggd försvarsallians där varje medlem har i princip vetorätt vad det gäller viktigare frågor som berör denne.

I motsatts till vad många tror är Nato heller ingen kärnvapenmakt, utan det är enskilda medlemsstater som har sådana (USA, Storbritannien, Frankrike). Eventuell utplacering på svensk mark görs i form av bilaterala avtal med respektive sådan stat. Jag är faktiskt mera orolig över de ryska kärnvapnen i Kaliningrad 30 mil bort än över eventuell utplacering av t.ex. USAs kärnvapen i Sverige i någon framtid.


SÅ HÄR MOTIVERAR JAG MIN INSTÄLLNING

Sveriges försvar har under de senaste decennierna rustats ner så till den milda grad att vi idag i praktiken är helt försvarslösa.

Samtidigt ser vi ett Ryssland vars militära förmåga vuxit kraftigt de senaste åren och som dessutom börjat uppträda allt mera hotfullt mot sina grannar inklusive mot Sverige och Finland.

Sverige befinner sig i en ännu farligare situation än Finland. Dels har Finland fortfarande ett seriöst försvar och dels finns det ingen del av finskt territorium som har speciellt stort strategisk intresse för Ryssland. Däremot finns det områden i Sverige som har mycket stort strategiskt intresse:
- Gotland med vars hjälp man behärskar Östersjön.
- Skåne med vars hjälp man låser in/ut-farten till Östersjön.

Jag tror att de flesta av oss Sverigedemokrater är överens om att vi till varje pris skall försvara vårt land. Men då är frågan, med vad?

Jag tror vidare att de flesta av oss Sverigedemokrater är överens om att vi åter igen skall bygga upp ett seriöst eget försvar och som skall ha den storleken och styrkan att det faktiskt kan försvara hela vårt land. Problemet är dock att det tar lång tid. Realistiskt minst 10 år. Så vad skall vi då göra under väntetiden?
- Hoppas på turen eller
- Teckna en försäkring

Mitt förslag är att teckna en försäkring och försäkringsbolaget heter Nato.


DET HÄR ÄR MINA ÅSIKTER OM RYSSLAND

Jag lider inte av någon ryssfobi, utan snarare tvärtom. Jag har många ryska vänner och även de är djupt bekymrade över den utveckling som sker i Ryssland och över Rysslands aggressiva attityd till sina grannar.

Ryssland hör till den Europeiska familjen. Den Europeiska familjen har i stor utsträckning gemensam kultur, vanor och tänkesätt och även i övrigt gemensamma intressen och också gemensamma fiender. Det är inte bra med konflikter inom familjen.
 
Ryssland bör bli medlem i Nato. I ett längre tidsperspektiv och när Ryssland förhoppningsvis åter har kommit in i den Europeiska familjen är det enda rimliga att även Ryssland blir medlem. Vi har i grunden inget väsentligt som sklljer oss åt, men däremot har vi gemensamma fiender och hot som vi bör samarbeta mot.

Ryssland har inget rätt att ha synpunkter på hur Sverige och/eller Finland sköter sin säkerhetspolitik.

Ryssland har ingen rätt att uppträda hotfullt mot Sverige och/eller Finland.

Ryssland är idag det enda externa militära hotet mot Sverige och/eller Finland.
 
Sverige och/eller Finland är inte och har aldrig varit ett militärt hot mot Ryssland.
 
 
ANG. DEN SENASTE UTVECKLINGEN I TURKIET
 
Om vi en dag blir medlemmar i Nato bör vi nog verka för att Turkiet skall uteslutas. Det är inte rimligt att en aktör som numera tillämpar extremt "högriskbeteende" skall få försäkra i samma försäkringsbolag.
 

Nolltolerans

Vi Sverigedemokrater skall inte längre behöva acceptera nedsättande, förolämpande eller på annat sätt diskriminerade behandling. Vårt enda "brott" är att vi sympatiserar med ett parti som sitter på ca. 13% av platserna i Sveriges riksdag, och som idag sannolikt har stöd av över 20% av svenska folket. Det borde vara lika otänkbart att utsätta oss för nedsättande behandling som att kalla en färgad medmänniska för "n-ordet".

Jag tillämpar numera fullständig nolltolerans, och jag tillämpar den var än jag befinner mig. I släkten, bland vänner, på jobbet, på gator och torg och i hela det offentliga och privata rummet.

Ingen har rätt att kalla mig rasist, fascist, främlingsfientlig eller något annat nedsättande eftersom det helt enkelt inte stämmer. Jag ger heller inte mina meningsmotståndare nedsättande epitet för så gör man inte i ett civiliserat umgänge.

Om alla vi Sverigedemokrater börjar tillämpa samma nolltolerans tror jag att vi på sikt kan slipa bort detta ohederliga, oförskämda och orättvisa beteende bland våra meningsmotståndare. Vårt enda krav är att vi blir behandlade med samma respekt och vänlighet som hör till varje normal mänsklig relation.

Med koppling till detta vill jag berätta om en liten incident för någon tid sedan då min fru och jag var på besök hos några gamla vänner som vi känt och umgåtts med i närmare 40 år. Under diskussionerna framkom det att jag numera är Sverigedemokrat.

Reaktionen från mina vänner blev ungefär i stil med:
"Men snälla nån då. Vi har ju aldrig sett dig som intolerant eller inskränkt". Jag tolkade yttrandet som att dom ansåg att jag nu hade blivit det. Jag "tände" direkt och förklarade för mina vänner att om dom nu tänkte ha dessa åsikter om mig kunde jag inte gärna fortsätta att umgås med dem.

Då fick jag faktiskt direkt en ursäkt och en förklaring som jag "köpte". Jag tror också att såväl förklaringen som ursäkten kom från hjärtat och inte bara från läpparna. Jag accepterade därför och vi lade därefter incidenten "till handlingarna".

Det här handlade alltså om gamla vänner som känt mig i närmare 40 år. Dom vet sedan tidigare precis vem jag är, vad jag tycker och tänker och vad jag står för. Deras reaktion kan inte bero på annat än all den nidpropaganda som har pumpats ut mot oss Sverigedemokrater och som tros vara sanningen bland de som inte vet bättre.

Jag tror att dessa mina vänner i framtiden kommer att reagera på ett annorlunda och mera respektfullt sätt när ytterligare någon i bekantskapskretsen berättar för dem att denne är eller tänker bli Sverigedemokrat.

Och det här mina vänner Sverigedemokrater är något vi alla måste jobba på.

Vi har samma rätt som alla andra att ta plats i det offentliga rummet och bli behandlade med respekt.