Låt oss ta tillbaka vårt land

 
Vårt land tycks bit för bit vara på väg att tas över av grupper som inte respekterar det svenska samhälle som generationer av svenskar har byggt upp. Grupper som tycks vara på väg att bygga upp enklaver (No Go Zoner) till vilka dom anser sig ha bättre rätt än landet Sverige.

Det är naturligtvis fullständig oacceptabelt, och nu är dags att vi säger ifrån.
 
Alla svenskar, vare sig man har sina rötter i eller utanför Sverige, vare sig man är ateist eller religiös och oberoende av vilken hudfärg man råkar ha borde rimligen kunna ställa sig bakom följande krav:

Det här är Sverige, svenskarnas land och här gäller svenskarnas regler.

Man skall respektera och acceptera:
- Vår kultur.
- Våra vanor och traditioner.
- Vår flagga.
- Vår nationalsång.
- Vårt liberala och demokratiska statsskick.
- Vårt sekulära och jämställda samhälle.
- Att ingen del av Sverige kan avträdas till någon annan.

Den som till fullo kan respektera och acceptera ovanstående samt även i övrigt är lojal med det svenska samhället och på bästa sätt bidrager till dess utveckling kan så småningom bli en del av den svenska nationen och få förmånen att kalla sig svensk och kalla Sverige för sitt land.

Den som inte till fullo kan acceptera och respektera ovanstående ber vi vänligt men bestämt att snarast lämna vårt land.

För den som inte till fullo kan acceptera och respektera ovanstående men som av någon anledning inte kan lämna Sverige kommer vi att finna alternativa lösningar i syfte att förhindra fortsatt sabotage mot vårt land.
 

Nationalist - Ja visst !


Från de politiskt korrekta leden har det inletts en intensiv hatkampanj mot allt vad nationalism heter.

Jag förstår inte riktigt.

För mig innebär nationalism inget annat än att:
- Jag älskar Sverige lite mera än vad jag älskar andra länder.
- Jag älskar alltså Sverige lite mera än vad jag älskar t.ex. "Yttre Långtbortistan".

Är det något konstigt eller fel med det?

Bara så ni vet det så älskar jag också:
- Min fru lite mera än andras fruar.
- Min son lite mera än andras söner.

Är det något konstigt eller fel med det?

Nej, låt inte dessa Godhetsapostlar "kidnappa" ordet nationalist och göra det till något fult.

Det har naturligtvis funnits exempel på dålig nationalism, men det är absolut inget fel med att vara nationalist på ovan beskrivna sätt.

Våldtäktsman Ver. 2.0

 
Det har kommit en ny typ av våldtäktsman.
En som anser sig ha någon slags gudomlig rätt att begå dessa brott mot våra kvinnor.

Våra kvinnor gör nämligen felet att:
- Klä sig som normala svenska/västerländska kvinnor.
- Uppträda som normala svenska/västerländska kvinnor.
- D.v.s. klä sig och uppträda som dom alltid har gjort.

Åsikten tycks vara att dom därför är horor och lovligt villebråd och har sig själva att skylla.

Det har också kommit en ny typ av våldtäktsdåd
Där en grupp män omringar en kvinna och därefter hjälper varandra att utsätta henne för övergrepp. Detta är totalt nytt och har i princip aldrig förekommit i vårt land tidigare. Sedan ca. 12 månader tillbaka tycks det dock dra en epidemi av sådana händelser över vårt land.

Livsfarligt för vårt land
Att sådana här företeelser börjar slå rot i vårt land och att acceptansen för dem tycks växa är livsfarligt för vårt svenska samhällsbygge. D.v.s företeelsen där brottslingar vare sig tycks inse eller anse sig ha gjort något fel. Där det tycks vara allmänt påbjudet att förståelsen för gärningsmännen är viktigare än förståelsen för offren och där naiva krafter försöker bortförklara det som händer med allt från väder till vind.

Våldtäkter har alltid förekommit
Ja visst har det det som en udda och ovanlig företeelse och där vänner, familj och samhälle sett ner på och föraktat våldtäktsmannen. Så vitt jag förstår anses sexualbrottslingar i våra fängelser som så föraktfulla att dom måste skyddas mot andra fångar.

Hur kan detta vara så svårt att förstå?