Julvärd till julen 2016

Tydligen har det varit en del debatt ang. SVTs val av s.k. julvärd.

Jag har själv inte sett programmet, och hade jag gjort det hade jag säkert inte haft något att invända. Så vitt jag förstår skötte den valda personen sitt jobb på ett bra sätt.

Jag kan dock ha förståelse för att vissa är kritiska.

Så vitt jag förstår finns det fortfarande människor i vårt land som firar julen som en slags religiös högtid till minne av Jesus födelse. Att dessa finner det besvärande att firandet av deras stora högtid leds av en anhängare till en annan religion får man väl förstå.

Men det kanske är att reta och uppröra som är avsikten.

Då är det kanske lika bra att göra det ordentligt. Om SVT till julen 2016 engagerar den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins som julvärd borde man kunna reta upp alla religioner på en gång.
https://richarddawkins.net/
 

Kommentera här: