Asylrätten är ingen naturlag

Många försöker ge sken av att asylrätten och dess tillämpningar är någon slags naturlagar som är omöjliga att ändra.

Så är inte alls fallet.

För de första kan vi som nation naturligtvis säga upp, häva eller ändra alla de avtal och överenskommelser där vi på något sätt påverkas av eller åtager oss något under den s.k. asylrätten.

För det andra innebär asylrätten inte en rätt för någon att beviljas asyl, utan bara en rätt till att ansöka om asyl. Det är vi som nation som bestämmer vilka vi faktisk beviljar asyl och under vilka villkor vi gör det.

För det tredje kan vi om vi vill och i korrekt ordning tar det genom vår lagstiftande församling (d.v.s. Sveriges riksdag) besluta om i stort sett vilka regler som helst. Skulle vi t.ex. få för oss att f.o.m. imorgon enbart bevilja asyl till rödhåriga eskimåer kan vi mycket väl göra det.

Som asylrätten just nu tolkas och tillämpas av våra politiker och myndigheter innebär den mycket betydande skadeverkningar för vårt land. Det är skadeverkningar som kommer att ta generationer att reparera om de ens någonsin är möjligt.

Med vilken rätt ödelägger vår nuvarande generation landet Sverige för kommande generationer av Svenskar?

Vi måste få slut på det här vansinnet.

Kommentarer:

1 Tore Löfgren:

skriven

Sverige åt svenskarna och de utifrån kommande som anammar vår kultur och värderingar (inte regeringens)

Kommentera här: