Låt oss ta tillbaka vårt land

 
Vårt land tycks bit för bit vara på väg att tas över av grupper som inte respekterar det svenska samhälle som generationer av svenskar har byggt upp. Grupper som tycks vara på väg att bygga upp enklaver (No Go Zoner) till vilka dom anser sig ha bättre rätt än landet Sverige.

Det är naturligtvis fullständig oacceptabelt, och nu är dags att vi säger ifrån.
 
Alla svenskar, vare sig man har sina rötter i eller utanför Sverige, vare sig man är ateist eller religiös och oberoende av vilken hudfärg man råkar ha borde rimligen kunna ställa sig bakom följande krav:

Det här är Sverige, svenskarnas land och här gäller svenskarnas regler.

Man skall respektera och acceptera:
- Vår kultur.
- Våra vanor och traditioner.
- Vår flagga.
- Vår nationalsång.
- Vårt liberala och demokratiska statsskick.
- Vårt sekulära och jämställda samhälle.
- Att ingen del av Sverige kan avträdas till någon annan.

Den som till fullo kan respektera och acceptera ovanstående samt även i övrigt är lojal med det svenska samhället och på bästa sätt bidrager till dess utveckling kan så småningom bli en del av den svenska nationen och få förmånen att kalla sig svensk och kalla Sverige för sitt land.

Den som inte till fullo kan acceptera och respektera ovanstående ber vi vänligt men bestämt att snarast lämna vårt land.

För den som inte till fullo kan acceptera och respektera ovanstående men som av någon anledning inte kan lämna Sverige kommer vi att finna alternativa lösningar i syfte att förhindra fortsatt sabotage mot vårt land.
 

Kommentarer:

1 Bertil Jagebro:

skriven

Håller helt med dig. Jag är glad att ha upptäkt samma sak !! SD

Kommentera här: