Julvärd till julen 2016

Tydligen har det varit en del debatt ang. SVTs val av s.k. julvärd.

Jag har själv inte sett programmet, och hade jag gjort det hade jag säkert inte haft något att invända. Så vitt jag förstår skötte den valda personen sitt jobb på ett bra sätt.

Jag kan dock ha förståelse för att vissa är kritiska.

Så vitt jag förstår finns det fortfarande människor i vårt land som firar julen som en slags religiös högtid till minne av Jesus födelse. Att dessa finner det besvärande att firandet av deras stora högtid leds av en anhängare till en annan religion får man väl förstå.

Men det kanske är att reta och uppröra som är avsikten.

Då är det kanske lika bra att göra det ordentligt. Om SVT till julen 2016 engagerar den brittiske evolutionsbiologen Richard Dawkins som julvärd borde man kunna reta upp alla religioner på en gång.
https://richarddawkins.net/
 

Stackare i Kommunal

Vi ser nu dagligen debattinlägg som handlar om hur vi behöver lägre ingångslöner och flera lågavlönade jobb. Uppenbarligen finns det ett stort intresse för att skapa en helt ny klass av lågavlönade som med nöd och näppe kan leva på sina låga löner.
 
Tydligen anses detta vara nödvändigt för att sätta alla s.k. "Nyanlända" i arbete.
 
Kanske är det så, men är det dit vi vill att Sverige skall utvecklas?
Stora grupper av nyfattiga som knappt kan försörja sig på sina låga löner.
Stora grupper som bor i slum och eländiga kåkstäder.
 
Vem kommer att få betala notan?
Inte är det rödvinsvänstern på Södermalm, eller champagneadeln på Östermalm.
Det är stackarna inom Kommunal och inom andra låglönesektorer med lite enklare jobb.
Glöm det här med löneökningar och välståndsförbättringar. Fundera istället på hur ni i framtiden kan leva på mindre pengar.
 
Om ni bara "öppnar era hjärtan" går det säkert bra.
 
Vad säger era fackliga företrädare?

Pyromaner och BNP

Den senaste tiden har vi ofta kunnat läsa om hur fantastiskt bra den svenska ekonomin går.
Det tycks som om man från vissa håll är väldigt angelägna om att ge en bild av en ekonomi som går mycket bra.
Kanske ett försök att dölja andra besvärande fakta?

När man säger att det går bra är det vanligen BNP och dess tillväxt man åsyftar.
Att BNP växer behöver dock inte innebära att vårt välstånd ökar. De flesta ekonomer är numera tämligen överens om att BNP många gånger är ett trubbigt och ibland direkt felaktigt sätt att mäta tillväxt om man med tillväxt menar ökat välstånd.

Dessutom bör man beakta att det finns olika metoder för att beräkna BNP och olika metoder för att jämföra, justera och analysera. Det är fullt möjligt att åstadkomma resultat som visar just det man vill visa. Redan författaren Mark Twain sade "Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik".

En pyroman som bränner ner ett hus som därefter måste byggas upp igen genererar BNP-tillväxt.
Men är det verkligen en bra form av BNP-tillväxt?

Att någon krockar sin bil som därefter måste repareras genererar BNP-tillväxt.
Men är det verkligen en bra form av BNP-tillväxt?

En betydande del av dagens BNP-tillväxt genereras genom s.k. "Nya svenskar" som måste försörjas.
Men är det verkligen en bra form av BNP-tillväxt?
- Fråga fattigpensionärerna.
- Fråga bostadslösa ungdomar i våra storstäder.
- Fråga de sjuka som väntar i vårdköerna.
- Fråga föräldrar med barn i den havererande skolan.