Pyromaner och BNP

Den senaste tiden har vi ofta kunnat läsa om hur fantastiskt bra den svenska ekonomin går.
Det tycks som om man från vissa håll är väldigt angelägna om att ge en bild av en ekonomi som går mycket bra.
Kanske ett försök att dölja andra besvärande fakta?

När man säger att det går bra är det vanligen BNP och dess tillväxt man åsyftar.
Att BNP växer behöver dock inte innebära att vårt välstånd ökar. De flesta ekonomer är numera tämligen överens om att BNP många gånger är ett trubbigt och ibland direkt felaktigt sätt att mäta tillväxt om man med tillväxt menar ökat välstånd.

Dessutom bör man beakta att det finns olika metoder för att beräkna BNP och olika metoder för att jämföra, justera och analysera. Det är fullt möjligt att åstadkomma resultat som visar just det man vill visa. Redan författaren Mark Twain sade "Det finns tre sorters lögn: lögn, förbannad lögn och statistik".

En pyroman som bränner ner ett hus som därefter måste byggas upp igen genererar BNP-tillväxt.
Men är det verkligen en bra form av BNP-tillväxt?

Att någon krockar sin bil som därefter måste repareras genererar BNP-tillväxt.
Men är det verkligen en bra form av BNP-tillväxt?

En betydande del av dagens BNP-tillväxt genereras genom s.k. "Nya svenskar" som måste försörjas.
Men är det verkligen en bra form av BNP-tillväxt?
- Fråga fattigpensionärerna.
- Fråga bostadslösa ungdomar i våra storstäder.
- Fråga de sjuka som väntar i vårdköerna.
- Fråga föräldrar med barn i den havererande skolan.
 

Kommentera här: