Du fega lilla råtta !

Till alla dom som inte ens törs höja sin röst och säga ifrån har jag följande budskap:

Var är du? Du lilla mus.
- Du som knyter näven i byxfickan.
- Du som svär tyst för dig själv.

Är du så feg att du inte ens vågar höja din röst och säga vad du tycker?

Det är ditt fel!
- Det är du och sådana som du som bär skulden till att vårt land är på väg att förstöras.
- Det är du och sådana som du som släpper fram den perversa adeln av politiskt korrekta och deras medlöpare inom media och kultur.

Vad skall du säga när dina barnbarn om 30 år frågar dig vad du gjorde under "den stora oredans tid"?
Skall du då säga: "Jag var en feg liten råtta och tordes inte ens höja min röst".
Kommer du att vara stolt över dig själv då?

Tänka gärna på följande citat av Martin Luther King:
"Det farliga är inte de onda människornas ondska, utan de goda människornas tystnad"
Ligger det inte väldigt mycket i hans visa ord?

Det är nu dags att du kliver ur din "Törnrosasömn" och ansluter dig till oss allt flera Sverigevänner som har fått nog och som nu höjer våra röster och säger
- Nu får det vara nog !

Höj nu din röst och tag debatten. Tag den var än den kommer.
- I familjen.
- I släkten.
- På arbetsplatsen.
- På gator och torg.
- I sociala media och på nätet.
- Och överallt annanstans.

Börja lämna ditt bidrag nu innan det är för sent.

Ingen kan göra allt, men alla kan göra något.

Din isats är viktig och den behövs för Sverige.

Kommentera här: